Home » Czy wiesz, że? » Jeu de paume (pol. gra dłonią) na francuskiej rycinie z 1632 r. Źródło: domena publiczna

Jeu de paume (pol. gra dłonią) na francuskiej rycinie z 1632 r. Źródło: domena publiczna

…rozgrywki przypominające tenis znane były od czasów starożytnych, opisał je już Homer w Odysei. W średniowieczu, renesansie i baroku w gry będące pierwowzorem tenisa grały wszystkie stany społeczne, także wojsko, mnisi, a nawet dwory królewskie. Miłośnikami tenisa byli angielscy i francuscy królowie, np. Henryk VIII w Anglii i Ludwik XIII we Francji. Ciekawostką jest, że przez wiele wieków piłeczkę odbijano… ręką! Pierwsze rakietki pojawiły się dopiero w XVI w.

Skip to content