Home » Czy wiesz, że? » Polska reprezentacja bokserska na Pięściarskim Pucharze Europy Środkowej, listopad 1934 r. Pierwszy od prawej siedzi Czesław Cyraniak. Obok niego – trener Feliks Stamm. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Polska reprezentacja bokserska na Pięściarskim Pucharze Europy Środkowej, listopad 1934 r. Pierwszy od prawej siedzi Czesław Cyraniak. Obok niego – trener Feliks Stamm. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

…kiedyś uczniowie musieli uprawiać sport pod pseudonimami? Dziś wydaje nam się to absurdalne, ale w 1927 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zakazało młodzieży przynależności do klubów sportowych. Młodzi mogli uprawiać sport wyłącznie w szkole, co uniemożliwiało niektórym rozwój i zamykało drogę do kariery. Uczniowie znaleźli jednak na to sposób i zakładali własne kluby. Albo po prostu występowali pod pseudonimami, tak jak słynny bokser Czesław Cyraniak „Kajnar”.

Skip to content